Ubuntu

From WineHQ Wiki
Jump to: navigation, search


Vertalingen van deze pagina: English language.svg English Flag of the People's Republic of China.svg简体中文

WineHQ pakketten installeren

Tango-style info icon.svg Op 19 december 2018 is de verificatiesleutel van de WineHQ server gewijzigd. Mocht de sleutel voor die tijd zijn gebruikt, dan moet deze opnieuw worden toegevoegd.

Dialog-warning.svg Deze handleiding gaat er vanuit dat alleen officiële Ubuntu pakketten geïnstalleerd zijn. Bij het gebruik van zogenaamde PPA's kunnen er afhankelijkheidsproblemen ontstaan.

Om helemaal zeker te zijn, verwijder eerst de Wine pakketten van de distributie (wine-mono, wine-gecko, enzovoort).

Icon-distro-ubuntu.png

Voorbereiding

Ubuntu
Voor alle versies van Ubuntu en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals Linux Mint, moeten de onderstaande stappen doorlopen worden.
 • Op 64-bit systemen moeten ook de 32-bit pakketten geïnstalleerd kunnen worden. Controleer dit met:
dpkg --print-foreign-architectures
 • Als hier geen i386 wordt teruggegeven, voeg deze toe met:
sudo dpkg --add-architecture i386
 • Voeg de verificatiesleutel van de WineHQ server toe aan het systeem:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
 • Controleer of de bovenstaande stappen goed zijn gegaan. Het volgende commando mag geen fouten teruggeven:
sudo apt update
 • Volg nu de stappen die bij het versienummer horen.

WineHQ archief toevoegen

Ubuntu 18.04Bionic Beaver
Gebruik de onderstaande stappen voor Ubuntu 18.04 en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals Linux Mint 19.x
 • Download en installeer de libfaudio0 pakketten:
wget -nc https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/i386/libfaudio0_19.07-0~bionic_i386.deb
wget -nc https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/amd64/libfaudio0_19.07-0~bionic_amd64.deb
sudo dpkg -i libfaudio0_19.07-0~bionic_i386.deb libfaudio0_19.07-0~bionic_amd64.deb
sudo apt -f install
 • Voeg het WineHQ archief toe aan het systeem:
sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
sudo apt update
Ubuntu 20.04Focal Fossa
Gebruik de onderstaande stappen voor Ubuntu 20.04 en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals Linux Mint 20.x
 • Voeg het WineHQ archief toe aan het systeem:
sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main'
sudo apt update
Ubuntu 20.10Groovy Gorilla
Gebruik de onderstaande stappen voor Ubuntu 20.10 en distributies die daarvan zijn afgeleid.
 • Voeg het WineHQ archief toe aan het systeem:
sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main'
sudo apt update

Wine installeren

WineHQ brengt drie verschillende versies van wine uit. Lees de gebruikershandleiding over de verschillen tussen de versies. Kies één van deze versies en installeer die met:

 • Stabiel - stable
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
 • Ontwikkeling - development
sudo apt install --install-recommends winehq-devel
 • Staging
sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Mocht er een melding komen dat een afhankelijkheid niet geïnstalleerd kan worden, lees dan de wiki.


De volgende twee pakketten zijn geen afhankelijkheden van Wine, maar sommige Windows programma's kunnen de pakketten wel nodig hebben.

 • ttf-mscorefonts-installer
Dit pakket installeert de Windows lettertypes. Sommige programma's starten niet op als deze ontbreken.
 • winbind
Wine geeft de volgende foutmelding als dit pakket nodig is:
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.

Verschillen tussen de WineHQ pakketten en die van Ubuntu

Tango-style info icon.svg Vervang <soort> met stable, devel of staging

 • Wine wordt geïnstalleerd in /opt/wine-<soort>
 • Er worden geen items in het menu gemaakt voor winecfg en andere ingebouwde programma's van Wine.
 • Er zijn geen pakketten voor wine-mono en wine-gecko. Deze worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als Wine voor de eerste keer wordt gestart of als er een nieuwe wineprefix wordt gemaakt. Als dit niet lukt, lees dan de wiki pagina's van Gecko of Mono.
 • Vanaf Wine 5.7 kunnen de WineHQ pakketten ingesteld worden met debconf om gebruik te maken van CAP_NET_RAW. Veel programma's hebben dit niet nodig en is om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Als dit wel nodig is (omdat bijvoorbeeld het programma het ping commando nodig heeft) voer dan de volgende opdracht uit en beantwoord de drie vragen met "ja":
sudo dpkg-reconfigure wine-<soort>-amd64 wine-<soort> wine-<soort>-i386

Wine zelf compileren

Om een volledige Wine installatie (WoW64) zelf in elkaar te zetten, moet het besturingssysteem volledig multiarch zijn. Helaas is dit nog niet het geval op Ubuntu; het is nog niet mogelijk om alle 64- en 32-bit afhankelijkheden die nodig zijn om Wine te compileren samen te installeren. Een oplossing is het gebruik van containers. Lees Building Biarch Wine On Ubuntu en Building Wine voor meer informatie.

Meer informatie