Difference between revisions of "Ubuntu nl"

From WineHQ Wiki
Jump to: navigation, search
(→‎WineHQ archief toevoegen: Gebruik deb822 apt sources bestanden.)
Line 38: Line 38:
 
!Gebruik deze opdracht:
 
!Gebruik deze opdracht:
 
|-
 
|-
|Ubuntu 18.04 - <i>Bionic Beaver</i>
+
|Ubuntu 18.04 - ''Bionic Beaver''
 
Linux Mint 19.x
 
Linux Mint 19.x
| sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
+
|
 +
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/bionic/winehq-bionic.sources
 +
sudo mv winehq-bionic.sources /etc/apt/sources.list.d/
 
|-
 
|-
|Ubuntu 20.04 - <i>Focal Fossa</i>
+
|Ubuntu 20.04 - ''Focal Fossa''
 
Linux Mint 20.x
 
Linux Mint 20.x
| sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main'
+
|
 +
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
 +
sudo mv winehq-focal.sources /etc/apt/sources.list.d/
 
|-
 
|-
|Ubuntu 20.10 - <i>Groovy Gorilla</i>
+
|Ubuntu 21.10 - ''Impish Indri''
| sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main'
+
|
 +
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/impish/winehq-impish.sources
 +
sudo mv winehq-impish.sources /etc/apt/sources.list.d/
 
|-
 
|-
|Ubuntu 21.04 - <i>Hirsute Hippo</i>
+
|Ubuntu 22.04 - ''Jammy Jellyfish''
| sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ hirsute main'
+
|
|-
+
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
|Ubuntu 21.10 - <i>Impish Indri</i>
+
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
| sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ impish main'
 
 
|}
 
|}
  

Revision as of 16:29, 10 April 2022


Vertalingen van deze pagina: English language.svg English Flag of the People's Republic of China.svg简体中文

WineHQ pakketten installeren

Tango-style info icon.svg Op 19 december 2018 is de verificatiesleutel van de WineHQ server gewijzigd. Mocht de sleutel voor die tijd zijn gebruikt, dan moet deze opnieuw worden toegevoegd.

Dialog-warning.svg Deze handleiding gaat er vanuit dat alleen officiële Ubuntu pakketten geïnstalleerd zijn. Bij het gebruik van zogenaamde PPA's kunnen er afhankelijkheidsproblemen ontstaan. Om helemaal zeker te zijn, verwijder dan eerst de Wine pakketten en de afhankelijkheden daarvan (wine, wine32, wine64, wine-mono, wine-gecko, enzovoort).

Dialog-warning.svg Apt-key is verouderd. Mocht hier een melding over komen, verwijder dan de WineHQ-sleutel met sudo apt-key del <keyid>. Gebruik apt-key list om de keyid van de WineHQ-sleutel te tonen. Verwijder hierna ook de regel van het WineHQ-archief uit /etc/apt/sources.list(.d/).

Icon-distro-ubuntu.png

Voorbereiding

Voor alle versies van Ubuntu en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals Linux Mint, moeten de onderstaande stappen doorlopen worden.

 • Op 64-bit systemen moeten ook de 32-bit pakketten geïnstalleerd kunnen worden. Controleer dit met:
dpkg --print-foreign-architectures
 • Als hier geen i386 wordt teruggegeven, voeg deze toe met:
sudo dpkg --add-architecture i386
 • Voeg de verificatiesleutel van de WineHQ server toe aan het systeem:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key

WineHQ archief toevoegen

Voor versie: Gebruik deze opdracht:
Ubuntu 18.04 - Bionic Beaver

Linux Mint 19.x

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/bionic/winehq-bionic.sources
sudo mv winehq-bionic.sources /etc/apt/sources.list.d/
Ubuntu 20.04 - Focal Fossa

Linux Mint 20.x

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
sudo mv winehq-focal.sources /etc/apt/sources.list.d/
Ubuntu 21.10 - Impish Indri
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/impish/winehq-impish.sources
sudo mv winehq-impish.sources /etc/apt/sources.list.d/
Ubuntu 22.04 - Jammy Jellyfish
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/

Werk de pakketbronnen bij met:

sudo apt update

Wine installeren

Dialog-warning.svg Tegenwoordig heeft Wine de libfaudio0 pakketten als afhankelijkheid. Deze moeten voor Ubuntu 18.04/ Linux Mint 19.x handmatig worden geïnstalleerd. Op het forum staat hier meer informatie over.

Of klik hier voor een simpele beschrijving.

WineHQ brengt drie verschillende versies van wine uit. Lees de gebruikershandleiding over de verschillen tussen de versies. Kies één van deze versies en installeer die met:

Stabiel - stable
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
Ontwikkeling - development
sudo apt install --install-recommends winehq-devel
Staging
sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Mocht er een melding komen dat een afhankelijkheid niet geïnstalleerd kan worden, lees dan de wiki.

Extra

De volgende pakketten zijn geen afhankelijkheden van Wine, maar sommige Windows programma's kunnen de pakketten wel nodig hebben of zijn handig om te gebruiken.

 • ttf-mscorefonts-installer
Dit pakket installeert de Windows lettertypes. Sommige programma's starten niet op als deze ontbreken.
Dialog-warning.svg Dit pakket heeft een eigen licentie.
 • winbind
Wine geeft de volgende foutmelding als dit pakket nodig is:
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
 • winetricks
In veel handleidingen van Wine komen zogenaamde winetricks voor. Lees de winetricks wiki pagina voor meer informatie.

Verschillen tussen de WineHQ pakketten en die van Ubuntu

Tango-style info icon.svg Vervang <soort> met stable, devel of staging

 • Wine wordt geïnstalleerd in /opt/wine-<soort>
 • Er worden geen items in het menu gemaakt voor winecfg en andere ingebouwde programma's van Wine.
 • Windows .exe bestanden worden niet automatisch met wine geopend. Lees de handleiding van update-binfmts om dit handmatig in te stellen.
 • Er zijn geen pakketten voor wine-mono en wine-gecko. Deze worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als Wine voor de eerste keer wordt gestart of als er een nieuwe wineprefix wordt gemaakt. Als dit niet lukt, lees dan de wiki pagina's van Gecko of Mono.
 • Vanaf Wine 5.7 kunnen de WineHQ pakketten ingesteld worden met debconf om gebruik te maken van CAP_NET_RAW. Veel programma's hebben dit niet nodig en is om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Als dit wel nodig is (omdat bijvoorbeeld het programma het ping commando nodig heeft) voer dan de volgende opdracht uit en beantwoord de drie vragen met "ja":
sudo dpkg-reconfigure wine-<soort>-amd64 wine-<soort> wine-<soort>-i386

Wine zelf compileren

Om een volledige Wine installatie (WoW64) zelf in elkaar te zetten, moet het besturingssysteem volledig multiarch zijn. Helaas is dit nog niet het geval op Ubuntu; het is nog niet mogelijk om alle 64- en 32-bit afhankelijkheden die nodig zijn om Wine te compileren samen te installeren. Een oplossing is het gebruik van containers. Lees Building Biarch Wine On Ubuntu en Building Wine voor meer informatie.

Meer informatie