Debian

From WineHQ Wiki
Jump to: navigation, search


Vertalingen van deze pagina: English language.svg English Flag of the People's Republic of China.svg简体中文

WineHQ pakketten installeren

Tango-style info icon.svg Op 19 december 2018 is de verificatiesleutel van de WineHQ server gewijzigd. Mocht de sleutel voor die tijd zijn gebruikt, dan moet deze opnieuw worden toegevoegd.

Dialog-warning.svg Deze handleiding gaat er vanuit dat alleen officiële Debian pakketten geïnstalleerd zijn.
Het installeren van losse .deb bestanden van derden of het gebruik van andere repositories kunnen afhankelijkheidsproblemen geven.

Om helemaal zeker te zijn, verwijder eerst de Wine pakketten van de distributie (wine-mono, wine-gecko, enzovoort).

Icon-distro-debian.png

Voorbereiding

Debian
Voor alle versies van Debian en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals MX Linux, moeten de onderstaande stappen doorlopen worden.
 • Op 64-bit systemen moeten ook de 32-bit pakketten geïnstalleerd kunnen worden. Controleer dit met:
dpkg --print-foreign-architectures
 • Als hier geen i386 wordt teruggegeven, voeg deze toe met:
sudo dpkg --add-architecture i386
 • Voeg de verificatiesleutel van de WineHQ server toe aan het systeem:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
 • Controleer of de bovenstaande stappen goed zijn gegaan. Het volgende commando mag geen fouten teruggeven:
sudo apt update
 • Volg nu de stappen die bij het versienummer horen.

WineHQ archief toevoegen

Debian 10Buster
Gebruik de onderstaande stappen voor Debian 10 en distributies die daarvan zijn afgeleid, zoals MX Linux 19
 • Download en installeer de libfaudio0 pakketten.
De Wine pakketten van WineHQ hebben libfaudio0 als afhankelijkheid. Dit pakket zit niet in Buster. Wel is dit pakket te verkrijgen in buster-backports.
Voeg buster-backports toe aan het systeem:
echo 'deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main' > buster-backports.list
sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d
sudo mv -i buster-backports.list /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
sudo apt update
sudo apt install libfaudio0/buster-backports libfaudio0:i386/buster-backports
 • Voeg het WineHQ archief toe aan het systeem:
echo 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main' > winehq.list
sudo mv -i winehq.list /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
sudo apt update
Debian 11Bullseye
Gebruik de onderstaande stappen voor Debian 11 en distributies die daarvan zijn afgeleid.
(Gebruik deze stappen ook voor Debian Sid)
 • Voeg het WineHQ archief toe aan het systeem:
echo 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ bullseye main' > winehq.list
sudo mv -i winehq.list /etc/apt/sources.list.d/winehq.list
sudo apt update

Dialog-warning.svg Gebruik bullseye als naam. De namen testing, unstable of sid werken niet.

Wine installeren

WineHQ brengt drie verschillende versies van wine uit. Lees de gebruikershandleiding over de verschillen tussen de versies. Kies één van deze versies en installeer die met:

 • Stabiel - stable
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
 • Ontwikkeling - development
sudo apt install --install-recommends winehq-devel
 • Staging
sudo apt install --install-recommends winehq-staging

Mocht er een melding komen dat een afhankelijkheid niet geïnstalleerd kan worden, lees dan de wiki.


De volgende twee pakketten zijn geen afhankelijkheden van Wine, maar sommige Windows programma's kunnen de pakketten wel nodig hebben.

 • ttf-mscorefonts-installer
Dit pakket installeert de Windows lettertypes. Sommige programma's starten niet op als deze ontbreken.
 • winbind
Wine geeft de volgende foutmelding als dit pakket nodig is:
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.

Verschillen tussen de WineHQ pakketten en die van Debian

Tango-style info icon.svg Vervang <soort> met stable, devel of staging

 • Wine wordt geïnstalleerd in /opt/wine-<soort>
 • Er worden geen items in het menu gemaakt voor winecfg en andere ingebouwde programma's van Wine.
 • Er zijn geen pakketten voor wine-mono en wine-gecko. Deze worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als Wine voor de eerste keer wordt gestart of als er een nieuwe wineprefix wordt gemaakt. Als dit niet lukt, lees dan de wiki pagina's van Gecko of Mono.
 • Vanaf Wine 5.7 kunnen de WineHQ pakketten ingesteld worden met debconf om gebruik te maken van CAP_NET_RAW. Veel programma's hebben dit niet nodig en is om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Als dit wel nodig is (omdat bijvoorbeeld het programma het ping commando nodig heeft) voer dan de volgende opdracht uit en beantwoord de drie vragen met "ja":
sudo dpkg-reconfigure wine-<soort>-amd64 wine-<soort> wine-<soort>-i386

Bronbestanden zelf maken

Vanaf Wine 4.0-rc2 zijn ook de .dsc, .diff.gz en .orig.tar.gz bestanden beschikbaar. De bestanden staan in de main/source map van de distributie.

Wine zelf compileren

Om een volledige Wine installatie (WoW64) zelf in elkaar te zetten, moet het besturingssysteem volledig multiarch zijn. Helaas is dit nog niet het geval op Debian; het is nog niet mogelijk om alle 64- en 32-bit afhankelijkheden die nodig zijn om Wine te compileren samen te installeren. Een oplossing is het gebruik van containers. Lees Building Biarch Wine On Ubuntu en Building Wine voor meer informatie.

Meer informatie